0
ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด
คุณธรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมหลักธรรมคำสอนของท่านในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเรื่องของวิธีใช้ชีวิตทวนกระแส วิธีพัฒนาตนเอง ข้อดีของการทวนกระแสโลก ข้อเสียของการไหลตามกระแสโลก เครื่องมือวัดความสำเร็จที่แท้จริง ความสำคัญของการศึกษา ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง หลักพัฒนาตนที่ยั่งยืน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- อุดมคติของคนหนุ่มสาว
- ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว?
- คุณประโยชน์แห่งธรรม
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821432 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด: 138 x 164 x 10 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน