0
สกรรมกริยา -อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก
รองจากปัญหาการเลือกใช้ คำช่วยและการผันคำรูปต่าง ๆ ก็สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นนี่แหละที่ใช้ไม่ค่อยจะถูกสักที!
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สกรรมกริยา-อกรรมกริยา ภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก" อธิบายความแตกต่างของคำกริยาทั้งสองชนิด พร้อมทั้งรวบรวมคำสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กันมาเปรียบเทียบในแง่ความหมายและรูปประโยคการใช้ โดยมีภาพประกอบที่เข้าใจง่ายและประโยคตัวอย่าง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

    "สกรรมกริยา-อกรรมกริยา ภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก" ประกอบด้วยคำกริยารวม 222 คำ และตัวอย่างการใช้รวม 540 ตัวอย่าง เรียงลำดับตามเสียงอักษรญี่ปุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา มีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวน พร้อมเฉลยคำตอบ ท้ายเล่มมีตารางสรุปคำสกรรมกริยาและอกรรมกริยาที่เป็นคู่กัน ตารางคำตรงข้าม ตารางคำคุณศัพท์ที่สัมพันธ์กับคำสกรรมกริยาและอกรรมกริยา เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น - กลางตอนต้น และผู้ที่มักสับสนกับการเลือกใช้สกรรมกริยาและอกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

- สกรรมกริยาและอกรรมกริยา
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดทบทวน 1
- แบบฝึกหัดทบทวน 2
- แบบฝึกหัดทบทวน 3
- แบบฝึกหัดทบทวน 4
- แบบฝึกหัดทบทวน 5
- แบบฝึกหัดทบทวน 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437822 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน