0
สงครามตะวันออก-ตะวันตก ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
สงครามครั้งสำคัญของสยามประเทศในยุคปราบฮ่อและการรุกรานของนักล่าอาณานิคมในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มหาอำนาจตะวันตกแผ่อำอาจมาสู่เอเชียอาคเนย์ หลายประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอาณานิคม พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงกอบกู้บ้านเมืองไว้ได้ ฝรั่งเศสอยู่ด้านตะวันออก อังกฤษอยู่ด้านตะวันตก สยามประเทศถูกบีบอยู่ตรงกลาง ในที่สุด สยามก็ต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ เพื่อรักษาเอกราชของประเทศชาติเอาไว้ ด้วยพระปรีชาชาญของพระมหากษัตริย์ และเหล่าบรรพชนขุนศึกทหารกล้าทั้งหลาย ได้กอบกู้บ้านเมืองด้วยความยากลำบาก จนทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นประเทศที่มีเอกราช แต่ประวัติศาสตร์เหล่านี้นับวันมีแต่จะลืมเลือน

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลสงครามครั้งสำคัญของสยามประเทศ ในยุคปราบฮ่อและการรุกรานของนักล่าอาณานิคมในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และจดจำว่า บรรพบุรุษของเราในอดีตต้องเสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตเพียงใด เพื่อปกป้องแผ่นดินขวานทองของพวกเราให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้

สารบัญ

สงครามด้านตะวันออก
- ข่าวฮ่อบุกเผาเมืองหลวงพระบาง
- กำลังทหารและอาวุธในกองทัพ
- พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- สมรภูมิเลือดที่ทุ่งเชียงคำและหัวพันทั้งห้าทั้งหก
- เมืองที่อยู่ในแคว้น "สิบสองจุไทย" ราชธานีไทยโบราณ
ฯลฯ

สงครามด้านตะวันตก
- บันทึกเรื่องการปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองและประเทศราชแดนมลายู
- พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ครั้งที่สยามยังไม่เสียดินแดนตอนใต้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อง พ.ศ. 2433
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศว์ เป็นอุปราชดูแลปัตตานีต่างพระเนตรพระกรรณ
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราโชบายปกครองปัตตานี
- จากหนังสือประชุมพงศาวดาร พงศาวดารเมืองปัตตานี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165783804 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 140 x 204 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน