0
สดับพิณเพลงสยาม : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4
ได้คัดเลือกเพลงไทยที่ควรรู้จัก มารวบรวมเรียบเรียงสำหรับเปียโน ในความยากระดับปานกลาง เพื่อการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหมู่เยาวชน เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่าที่ไม่ทราบนามผู้ประพันธ์ แต่ยังคงทำนองที่เป็นอมตะ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สดับพิณเพลงสยาม โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 4" เป็นผลงานเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโนเล่มสุดท้ายในชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่ สดับเสียงเรียงร้อย (ปกสีเขียว) สดับถ้อยเพลงไทย (ปกสีม่วง) สดับทิพย์ธรณินทร์ (ปกสีน้ำเงิน) และสดับพิณเพลงสยาม (ปกสีส้ม) โน้ตเปียโนชุดนี้จะใช้บรรเลงคนเดียว หรือบรรเลงร่วมกับวงเครื่องสายไทยก็ได้ นักดนตรีไทยกับนักเปียโนสามารถร่วมวงบรรเลงร่วมกันได้ในรูปแบบของวงเครื่องสายผสมเปียโน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ในโน้ตเพลงได้เลือกระดับเสียงที่ต่ำกว่าเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย โดยใช้ขลุ่ยระดับเสียง A ซึ่งจะได้น้ำเสียงโดยรวมของเครื่องสายไทยและขลุ่ยที่นุ่มไพเราะและน่าฟังยิ่งขึ้น

    โดยในเล่มนี้ได้คัดเลือกเพลงไทยที่ควรรู้จัก มารวบรวมเรียบเรียงสำหรับเปียโน ในความยากระดับปานกลาง เพื่อการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหมู่เยาวชน เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่าที่ไม่ทราบนามผู้ประพันธ์ แต่ยังคงทำนองที่เป็นอมตะของดนตรีไทย

สารบัญ

1. เขมรไทรโยค สามชั้น : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
2. ลาวดวงเดือน สองชั้น : พระราชนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
3. เขมรปี่แก้ว ทางสักวา สามชั้น : มนตรี ตราโมท ประพันธ์
4. ชมแสงทอง สามชั้น : หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประพันธ์
5. มอญอ้อยยอ่ง เถา : เฉลิม บัวทั่ง ประพันธ์
6. ลาวสองคอน สองชั้น : ม.ล.ต่วนศรี วรรณ ประพันธ์ / เรียบเรียง
7. ยวนเคล้า สองชั้น : ม.ล.ต่วนศรี วรวรรณ ประพันธ์ / เรียบเรียง
8. ขัยไม้บัณเฑาะว์ สองชั้น
9. ขึ้นพลับพลา สองชั้น
10. เขมรชมดง สองชั้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164972490 (ปกอ่อน) 65 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดี่ยวเปียโนเพลงไทย, สำนัก
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน