0
สดแต่เช้า
ข้อคิดจากการเฝ้าเดี่ยวโดย "อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์" ที่เกิดจากการใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ และค้นคว้าเพิ่มเติมในทุก ๆ เช้า เพื่อเป็นพรให้ผู้อ่านรับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ข้อคิดจากการเฝ้าเดี่ยว (31 วัน) โดย "อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์" ที่เกิดจากการใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ และค้นคว้าเพิ่มเติมในทุก ๆ เช้า ได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นพรให้ผู้อ่านรับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

สารบัญ

1. อิ่มในยามเช้า
2. ความชื่นบานในเวลาเช้า
3. วันนีดีที่สุด
4. คนเป็นสุข
5. ปากอยากขอบพระคุณ
6. วันนี้
7. หากคุณยังหายใจได้
8. บทเรียนจากความอ่อนแอ
9. อัศจรรย์แท้จริง
10. จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655055 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 125 x 175 x 10 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน