0
สติบำบัด (PDF)
แนวทางการบำบัดอาการทางจิตใจด้วยหลักของสติควบคู่กับความฉลาดทางอารมณ์
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สติบำบัด เป็นการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ว่าด้วยหลักการของสติควบคู่กับหลักความฉลาดทางอารมร์หรือ EQ เพื่อผู้อ่านนำไปปฎิบัติและฝึกสติด้วยตนเอง

สารบัญ

- สติคืิออะไร
- สติรู้ในอารมณ์
- สมองกับการมีสติ
- พัฒนาการของมนุษย์
- พัฒนาการทางจิต
- ความไร้สติทำให้เกิดโรค
- ใครบ้างที่ควรใช้สติบำบัด
- คำแสดงอารมณ์
- อารมณ์ที่แท้จริง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300025705 (PDF) 170 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน