0
สถานการณ์ปัตตานีจากโกตามหลิฆัยในอดีต
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอให้เห็นถึงความเกี่ยวพันของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาเกี่ยวข้องกับสยามประเทศแต่ละยุค แต่ละรัชกาล ของแต่ละราชวงศ์ ก็เพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำ ซึ่งความปรารถนาของผู้เรียบเรียงต้องการเผยแพร่ให้บรรดาน้อง ๆ ที่เป็นทหารและท่านที่สนใจได้ทราบความเป็นมาของเรื่องราวในอดีตที่บรรพบุรุษของเราได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสยามประเทศบนผืนดินบนคาบสมุทรไทย-มลายู หรือคาบสมุทรที่เรียกว่า "สะการามาเซ็น" แห่งนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ผู้มาเยือนคาบสมุทรสะการามาเซ็นพร้อมด้วยศาสนาและอารยธรรม
บทที่ 2 การกำเนิดแว่นแคว้นบนคาบสมุทรสะการามาเซ็นและการปรากฏชื่อ
คาบสมุทรมลายูขึ้นมาแทนคาบสมุทรสะการามาเซ็น
บทที่ 3 การปรากฏตัวของชาวยุโรปที่มาพร้อมกับศาสนาคริสต์
บทที่ 4 ศาสนาอิสลามได้เข้ามาสู่สยามประเทศ
บทที่ 5 รัฐอาเจ๊ะห์ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามนิกายซูฟี (SUFI) ที่เผยแพร่เข้ามาสู่
รัฐมะละกาบนคาบสมุทรมลายู (สะการามาเซ็น)
บทที่ 6 การสืบต่ออำนาจและการปกครองรัฐบนคาบสมุทรมลายูของสยามประเทศ
บทที่ 7 การได้ชัยชนะต่ออนุทวีปอินเดียของอังกฤษได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดมี
การยึดครองดินแดนบนคาบสมุทรมลายู
บทที่ 8 การขยายดินแดนของฝรั่งเศสบนคาบสมุทรอินโดจีน (ญวน กัมพูชา และลาว)
บทที่ 9 สยามรัฐกันชน และการสูญเสียดินแดนในปกครองบนคาบสมุทรมลายู
บทที่ 10 ผู้นำการเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐในดินแดนปัตตานี
บทที่ 11 มลายูมีความหมายในภาษาสันสกฤตว่า ผู้อพยพ หรือข้ามฟาก และภูมิบุตร
คือชาวมาเลเซียที่สืบเชื้อสายจากคนพื้นเมืองดั้งเดิม จึงมิใช่หมายถึงการ
เป็นคนเชื้อชาติมลายู
บทที่ 12 บทส่งท้าย
บทที่ 13 ปกิณกะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749608302 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 146 x 213 x 22 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน