0
สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น : Urban Sesign Basic
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การออกแบบเมืองในเบื้องต้น ความแตกต่าง ความคลุมเครือของการผังเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมทั้งงานการออกแบบในด้านต่างๆ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถาปัตยกรรมผังเมือง" หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อ "การออกแบบชุชมชนเมือง" เป็นอาชีพน้องใหม่ด้านสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกรับรองและจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ในด้านการออกแบบเมืองเป็นองค์ความรู้ที่มีพัฒนาการต่อเนื่องกันมายาวนาน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักในประเทศไทย หนังสือ "สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น" เล่มนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การออกแบบเมืองในเบื้องต้น ความแตกต่าง ความคลุมเครือของการผังเมืองและสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมทั้งงานการออกแบบในด้านต่างๆ องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบเมือง สาระสำคัญในการออกแบบเมือง และเรื่องราวที่ไล่เรียงอยู่โดยรอบ เพื่อความเข้าใจบรรเจิดให้เกิดมีขึ้นแก่ผู้ศึกษาและผู้สนใจต่อไป

สารบัญ

1. สถาปัตยกรรมผังเมือง ประวัติ ความเข้าใจและความหมาย
2. ประเภทงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
3. ที่ว่าง สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง
4. สถานที่และพื้นที่ศูนย์กลาง (Places and Nodes)
5. การออกแบบพัฒนาเมือง (Urban Design & Development)
6. องค์ประกอบในการรับรู้พื้นที่เมือง
7. ผังเมืองกับสถาปัตยกรรมผังเมือง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333630 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 7 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน