0
สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ : หลังยุคสมัยใหม่
เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนข้อถกเถียงการเคลื่อนไหว และการพัฒนาการของสถาปัตยกรรมแนว "โมเดิร์น" ไปสู่ "โพสต์โมเดิรน์"
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมลักษณะโพสต์โมเดิร์น เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศอาจารย์เด่น วาสิกศิริ เป็นผู้สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมิได้สนใจเฉพาะแนวความคิดเฉพาะเรื่องนั้น ๆ หากแต่ยังสนใจในการเปรียบเทียบและการประยุกต์แง่มุมต่าง ๆ ของแนวความคิดนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับการออกแบบในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศาสตรจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

    เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนข้อถกเถียงการเคลื่อนไหว และพัฒนาการของสถาปัตยกรรมแนว "โมเดิร์น" ไปสู่ "โพสต์โมเดิร์น" เด่น วาสิกศิริ เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยสอนในรายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม และพฤติกรรมมนุษย์กับสถาปัตยกรรม เกษียณอายุ ราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันยังช่วยสอนอยู่ที่ต้นสังกัดเดิม

สารบัญ

บทที่ 1 จุดยืนกับการเคลื่อนไหวของวงการสถาปัตยกรรม
บทที่ 2 เมื่อใหม่เป็นเก่า
บทที่ 3 การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์
บทที่ 4 การประพันธ์งานสถาปัตยกรรม
บทที่ 5 จากน้อยไว้จะได้มากเป็นน้อยนักจักน่าเบื่อ
บทที่ 6 บทส่งท้าย

คำนิยม
"แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมลักษณะโพสต์โมเดิร์น เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย อาจารย์เด่น วาสิกศิริ เป็นผู้สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมิได้สนใจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ หากแต่ยังสนใจในการเปรียบเทียบและการประยุกต์แง่มุมต่าง ๆ ของแนวความคิดนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับการออกแบบในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรม"
-- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ --
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169119272 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 162 x 228 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Commonbooks Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน