0
ลด 60%
สถิติศาสตร์
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือ80.00 บาท
e-books(PDF) ?170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถิติศาสตร์" เป็นตำราที่เขียนจากประสบการณ์การสอนวิชาสถิติพื้นฐาน มานานกว่า 30 ปีของผู้เขียน เนื้อหาจึงมีบางส่วนที่คล้ายกับตำราสถิติพื้นฐานทั่วไป ที่ใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะแตกต่างที่ผู้เขียนเขียนให้อ่านง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างประกอบ และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS คำนวณค่าสถิติ รวมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมทั้งสองอย่างละเอียด จึงเหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ความน่าจะเป็น
บทที่ 2 ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันความน่าจะเป็น
บทที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญบางชนิด
บทที่ 4 สถิติพรรณนา
บทที่ 5 การประมาณค่า
บทที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820986 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 169 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน