0
สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)
หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ นำเสนอเทคนิคทางสถิติพื้นฐานที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อวิศกรในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ นำเสนอเทคนิคทางสถิติพื้นฐานที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อวิศวกรในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เริ่มจาก "สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล" ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติด้วยสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก การทดสอบสมมุติฐาน และ "การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม" ซึ่งประกอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุมความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอย รวมถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย โดยใช้โปแกรม Minitab 17 ช่วยการประมวลผลและการตีความ เหมาะสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ
บทที่ 2 ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก
บทที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 4 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
บทที่ 5 แผนภูมิควบคุม
บทที่ 6 ความสามารถของกระบวนการ
บทที่ 7 การทดสอบความแตกต่าง
บทที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436405 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 14 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน