0
สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น
เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านจะได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น" เล่มนี้ เขียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรม R และไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่คาดหวังว่าผู้อ่านตำราเล่มนี้ได้เรียนวิชาสถิติมาบ้างแล้ว การอธิบายเนื้อหาทางสถิติจะทำโดยสังเขปและให้รายการอ้างอิงสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไม่ได้เขียนสำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งตำราเหล่านั้นมีอยู่มากมายแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ตำราเล่มนี้ต้องการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม R ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณทางสถิติขั้นสูง ๆ ต่อไปในอนาคต

    เนื้อหาภายในเล่มได้นำเสนอแบ่งเป็น 6 บท เริ่มตั้งแต่แนะนำโปรแกรม R ประเภทของข้อมูลและวัตถุในโปรแกรม R การจัดกระทำข้อมูลด้วยโปรแกรม R สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติสำหรับตัวแปรเดียวถึงหลายตัวแปร ซึ่งผู้เขียนได้พยายามเขียนในลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และอ่านง่าย มีตัวอย่างประกอบช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม R
บทที่ 2 ประเภทของข้อมูลและวัตถุในโปรแกรม
บทที่ 3 การจัดกระทำข้อมูลด้วย R
บทที่ 4 สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติสำหรับตัวแปรเดียว
บทที่ 5 สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติสำหรับสองตัวแปร
บทที่ 6 สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติสำหรับหลายตัวแปร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336402 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน