0
สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
กล่าวถึงแนวคิดการสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ ที่สําคัญในงานทางสิ่งแวดล้อม การคํานวณค่าประมาณ การคํานวณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณ การคํานวณขนาดตัวอย่าง และการประยุกต์ในการใช้งาน
ผู้เขียน วิมล สอนแจ่ม
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวคิดการสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ ที่สำคัญในงานทางสิ่งแวดล้อม การคำนวณค่าประมาณ การคำนวณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณ การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการประยุกต์ในการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจในด้านการสำรวจด้วยตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม ผู้เขียนได้สอดแทรกตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำความเข้าใจในการนำไปใช้และนักวิจัยในการดำเนินงานสำรวจทางสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การสุ่มตัวอย่างง่าย
บทที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบระบบ
บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างแบบผสมรวม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338581 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน