0
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ ขาวิธีพิจารณาความแพ่ง
รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ ขาวิธีพิจารณาความแพ่ง ตั้งแต่สมัย 49 ถึง 68 "เพราะข้อสอบเนติฯ เก็งไม่ได้ แต่สโคปให้น้อยลงได้"
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบตั้งแต่สมัย 49 ถึง 68 ซึ่งง่ายต่อการค้นหาประเด็นข้อกฎหมายในแต่ละมาตรา จากประสบการณ์ของผู้จัดทำ ประเด็นข้อสอบกว่า 80% จะอยู่ในคำบรรยายเนติฯ ซึ่งเมื่อออกสอบไปแล้ว แทบจะไม่ออกสอบประเด็นกฎหมายซ้ำ สถิติ CHIC CHIC จึงควรอ่านคู่กับคำบรรยายเนติฯ หรือจูลิส เพื่อตัดประเด็นข้อกฎหมายที่เคยออกสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านในการสโคปประเด็นที่ออกสอบ

สารบัญ

- ขอบเขตมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ออกสอบเนติฯ
- ตารางสถิติมาตราที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตั้งแต่สมัย 39-68
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 1-2
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 3
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 4
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 5
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 6
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมัยที่ 49-68 ข้อ 7

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164232266 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กุลธิดา ศรีบุญญเกษ
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน