0
สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ ขาอาญา
รวมประเด็นข้อสอบเนติบัณฑิต ขาอาญา ตั้งแต่สมัย 51-70 ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.อ. (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2561 เพราะข้อสอบเนติ เก็งไม่ได้ แต่สโคปให้น้อยลงได้
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบตั้งแต่สมัย 51 ถึง 70 ซึ่งง่ายต่อการค้นหาประเด็นข้อกฎหมายในแต่ละมาตรา จากประสบการณ์ของผู้จัดทำ ประเด็นข้อสอบกว่า 80% จะอยู่ในคำบรรยายเนติฯ ซึ่งเมื่อออกสอบไปแล้ว แทบจะไม่ออกสอบประเด็นกฎหมายซ้ำ สถิติ CHIC CHIC จึงควรอ่านคู่กับคำบรรยายเนติฯ หรือจูลิส เพื่อตัดประเด็นข้อกฎหมายที่เคยออกสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านในการสโคปประเด็นที่ออกสอบ

สารบัญ

- ขอบเขตมาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ออกสอบเนติฯ
- ตารางสถิติมาตราที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญาตั้งแต่สมัย 41-70
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 51-70 ข้อ 1
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 51-70 ข้อ 2-3
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 51-70 ข้อ 4
- ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกาที่เคยออกสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 51-70 ข้อ 5-6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164683501 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน