0
สนทนากับ คาลิล ยิบราน
กวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์เล่มที่ 4 ของกวีซีไรต์ "เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์" เมื่อกวีเปี่ยมด้วยไฟสร้างสรรค์ ในแต่ละวันจึงมีบทกวีเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จนสามารถนำมารวมเล่มต่อเนื่องกันในปี 2561 จนถึงปีนี้...
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สนทนากับคาลิล ยิบราน" เป็นกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์เล่มที่ 4 ของกวีซีไรต์ "เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์" นับจากเล่มแรกชื่อ "นกชีวิต" ซึ่งออกโบยบินเมื่อสิบสองปีที่แล้ว เล่มที่สองและสามในชื่อ "ดื่มกับฆอร์เฆ ลุยส์ บอร์เกส" กับ "นั่งเขียนบทกวีในสวนของมาร์ก ชากาล" ทิ้งช่วงยาวนานนับสิบปี แต่เมื่อกวีเปี่ยมด้วยไฟสร้างสรรค์ ในแต่ละวันจึงมีบทกวีเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย จนสามารถนำมารวมเล่มต่อเนื่องกันในปี 2561 จนถึงปีนี้ โดยมีบรรณาธิการรับเชิญ "ดลสิทธิ์ บางคมบาง" ผู้รับหน้าที่วางจังหวะบทกวีให้สื่อสารได้อย่างมีเอกภาพ ในคำนำเล่ม "สนทนากับคาลิล ยิบราน" บรรณาธิการเกริ่นว่า "ระหว่างคำบอกเล่า เรื่องราวชีวิตที่พบผ่าน และคำบอกกล่าวที่มิใช่คำสอน บางสิ่งเป็นประสบการณ์ร่วม บางอย่างเพิ่มเติมแก่ตน เป็นครั้งเป็นคราว มีคำถาม บางทีไม่มีคำตอบ แต่เป็นข้อขบคิด เพื่อปรุงแต่งตน ให้พบตน..." นี่คืออารัมภบทอันเป็นหัวใจของรวมบทกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์เล่มนี้ เพื่อให้นักอ่านได้ "สนทนา" กับตัวเองผ่านบทกวี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164790100 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 106 x 180 x 13 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ในดวงใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน