0
สนทนาพระวจนะ กับ ศบ.วินิจ เล่ม 1
รวบรวมข้อคิด คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพระธรรม "ดาเนียล" ที่ท่าน "ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ" ศิษยาภิบาล คจ.อิมมานูเอลแบ๊บติสต์ ได้นำเสนอผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคริสตชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สนทนาพระวจนะ กับ ศบ.วินิจ เล่ม 1" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อคิด คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพระธรรม "ดาเนียล" ที่ท่าน "ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ" ศิษยาภิบาล คจ.อิมมานูเอลแบ๊บติสต์ ได้นำเสนอผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคริสตชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นหนังสืออธิบายพระธรรมที่เน้นเฉพาะวิชาการ แต่เป็นหนังสือที่ผู้เขียนรวบรวมแง่คิด คำสอน ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลในฝ่ายจิตวิญญาณและรู้จักกับความจริงในพระวจนะของพระเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

คำนิยม
ดาเนียลเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการสอนหรือเตรียมเทศนา เพราะนับจากบทที่ 8-12 เป็นคำพยากรณ์ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและการตีความหมาย เพื่อการที่จะนำไปสอนหรือประยุกต์ใช้ แต่สำหรับหนังสือ "สนทนาพระวจนะ กับ ศบ.วินิจ เล่ม 1" ที่เขียนขึ้นโดย ศบ.ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ ทำให้พระธรรม "ดาเนียล" ตั้งแต่บทแรกและบทสุดท้าย จากเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า...อ.อนุชา ตันติโกวิทย์- ศิษยาภิบาล คจ.ระยองแบ๊บติสต์
ดร.วินิจ ได้แปลความหมายของพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อและตรงตามความหมายของภาษาเดิม ผมจึงขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นหนังสือที่เขียนอธิบายถึงพระธรรมดาเนียลที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ทรงมีต่อเราในการดำเนินชีวิตในโลกที่กำลังเสื่อมทรามลงอ.วีระศักดิ์ เสรีกิตติกุล- ศิษยาภิบาล คจ.สมปรารถนา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655345 (ปกอ่อน) 78 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน