0
สนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด การนำเที่ยว +CD MP3
เสริมสร้างความสามารถในการสนทนาด้านการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพในระยะเวลาอันสั้น
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด การนำเที่ยว" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ กับประโยคสำคัญที่ใช้บ่อยในสายงานการท่องเที่ยว ยกระดับความสามารถของบุคคลที่สนใจและอยู่ในสายงานการนำเที่ยว ผ่านรูปประโยคสนทนาที่ใช้สื่อสารจริง โดยแบ่งตามหลักภาษา พร้อมความรู้เพิ่มเติม คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ เพิ่มความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะนำการท่องเที่ยว ฝึกทักษะได้ง่ายด้วยคำอ่านภาษาไทยและพินอิน (Pinyin) พร้อม CD MP3 จากเจ้าของภาษา ถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับปวช. ปวส. รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจในสายงานด้านการท่องเที่ยว

สารบัญ

Unit 1 Greeting and Goodbye การทักทายและกล่าวลา
Unit 2 Thanks and apology การขอบคุณและการขอโทษ
Unit 3 Time and Place เวลาและสถานที่
Unit 4 Reminder and advice การเตือนและการกล่าวเตือน
Unit 5 Introduction and recommendation (1) การแนะนำและการเสนอแนะ (1)
Unit 6 Introduction and recommendation (2) การแนะนำและการเสนอแนะ (2)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411936 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 208 x 280 x 8 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน