0
สนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด การโรงแรม +CD MP3
เสริมสร้างความสามารถในการสนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจการโรงแรม ให้มีศักยภาพในระยะเวลาอันสั้น
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด การโรงแรม" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ กับประโยคที่ใช้บ่อยและใช้ปฏิบัติจริงครอบคลุมในทุก ๆ แผนกของการโรงแรม พร้อมความรู้เพิ่มเติม คำศัพท์ต่าง ๆ ตอบโจทย์ให้แก่ผู้ที่มีเวลาจำกัด เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่มาก ยกระดับความสามารถของบุคคลที่อยู่ในสายอาชีพเกี่ยวกับการโรงแรม เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในระดับ ปวช. ปวส. และบุคคลที่มีความสนใจในสายงานด้านธุรกิจการโรงแรม พร้อม CD เสียงจากเจ้าของภาษา

สารบัญ

Unit 1 Greetings and Call การทักทายและการเรียก
Unit 2 Thanks and Apology การขอบคุณและการขอโทษ
Unit 3 Offered to help and Comfort การช่วยเหลือและปลอบใจ
Unit 4 Introduction and recommendations การแนะนำและการนำเสนอ
Unit 5 Remind and Explain การเตือนและการอธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413008 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 207 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน