0
สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
พูดได้เหมือนเจ้าของภาษา สื่อสารมีประสิทธิภาพพูดคล่องเป็นเร็ว..
ผู้เขียน MR.English
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ด้วยกัน ดังนี้ ระดับที่ 1 บทสนทนาที่เกี่ยวกับการสนทนาระดับต้นซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทักทาย การแนะนำตัว การขอโทษถือว่าเป็นการศึกษาในขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 2 ในส่วนนี้ คุณจะได้พบกับการสนทนาระดับกลางซึ่งจะเน้นให้คนไทยพูดได้จริง ๆ มีประโยคที่ใช้พูดซ้ำ ประโยคขอร้องให้พูดอีกครั้ง ระดับที่ 3 ในส่วนนี้จะได้เรียนรู้เรื่องของความแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ในเเต่ละส่วนของการศึกษาหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณมีความรู้มากขึ้น ได้เห็นตัวอย่างประโยคเเละการใช้นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่เกี่ยวข้องในเเต่ละส่วน ที่นำมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้อ่านได้เห็นการใช้ประโยคเหล่านั้นจริง ๆ

สารบัญ

Part I การสนทนาระดับเริ่มต้น
- การเริ่มต้นสนทนา
- การแนะนำตัวเอง
- การแนะนำคนอื่น
ฯลฯ

Part II การสนทนาระดับกลาง
- การขอร้องให้ใครคนหนึ่งพูดซ้ำ
- การตรวจสอบว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
- พูดต่อในประเด็นหนึ่ง ๆ
ฯลฯ

Part III การสนทนาระดับสูง
- การแสดงความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- การพูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- การพูดถึงสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757424851 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 137 x 195 x 15 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน