0
สนทนาเยอรมันลัดทันใจ (ฉบับปรับปรุง)
รวมบทสนทนาภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทุกสถานการณ์ เรียนรู้และฝึกสนทนาแบบง่ายๆ ด้วยคำอ่านภาษาไทยที่ถอดเสียงได้ใกล้เคียงมากที่สุด
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาภาษาเยอรมันในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือพูดในโอกาสต่างๆ โดยรูปแบบคำ วลี และประโยคที่ใช้ในหนังสือ เป็นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน การเขียนคำอ่านเน้นความถูกต้องทั้งทางด้านพยัญชนะและสระ โดยยึดคีย์ (Key) การออกเสียงของ Association Phonetique Internationale (A.P.I.) ถอดคำอ่านเป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงหรือถูกต้องตรงกับภาษาเยอรมันให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการออกเสียงเพื่อการออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- คำทักทาย / Greetings
- คำแสดงคำถาม / Question Words
- บนเครื่องบิน / On the Plane
- ขาเข้า-การตรวจคนเข้าเมือง / Arrival-Immigration
- การเดินทางที่ต้องต่อเครื่อง / Transit
- ด่านศุลกากร / The Customs
- ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน / Vocabulary of the Airport
- อัตราแลกเปลี่ยน / Exchange Rate
- ประชาสัมพันธ์ / Information Bureau
- โทรศัพท์ / Telephone
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167105079 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 105 x 184 x 11 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน