0
ลด 10%
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี
หนังสือ342.00 บาท
e-books(PDF) ?309.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สนามแม่เหล็กไฟฟ้า" เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามสภาวิศวกรกำหนด โดยมีการอธิบายยกตัวอย่างประกอบและแนะนำการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและค่าความเหนี่ยวนำ สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเล่มยังสอดแทรกชีวประวัติและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เนื้อหาในแต่ละบทจะนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์ที่รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจไว้อีกด้วย

สารบัญ

ภาค 1 ประวัติและความสำคัญของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- บทที่ 1 ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม

ภาค 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์
- บทที่ 2 การวิเคราะห์เวกเตอร์

ภาค 3 สนามไฟฟ้าสถิต
- บทที่ 3 สนามไฟฟ้าสถิต
- บทที่ 4 สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ
- บทที่ 5 ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต

ภาค 4 สนามแม่เหล็กสถิต
- บทที่ 6 สนามแม่เหล็กสถิต
- บทที่ 7 แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก และค่าความเหนี่ยวนำ

ภาค 5 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- บทที่ 8 สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์
- บทที่ 9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834129 (ปกอ่อน) 572 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน