0
สนุกคัดอักษรเกาหลี (PDF)
นอกจากฝึกคัดพยัญชนะ สระ และประสมอักษรแล้ว "สนุกคัดอักษรเกาหลี" ยังมีวิธีการพิมพ์อักษรเกาหลีโดยใช้คีย์บอร์ดอีกด้วย
หนังสือ76.00 บาท
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เริ่มต้นสู่การเรียนรู้ภาษาเกาหลี   ด้วยการฝึกคัดอักษรเกาหลี ทั้งพยัญชนะและสระพื้นฐานไปสู่การผสมอักษรเป็นคำศัพท์ ตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีกำหนด ที่จะทำให้คุณจดจำวิธีเขียนและลำดับเส้นได้ง่าย เขียนได้ถูกต้อง สวยงาม และสมส่วนเหมือนชาวเกาหลี รวมทั้งเรียนรู้การออกเสียงภาษาเกาหลีจากคำกำกับเสียงอ่านที่เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีวิธีการพิมพ์อักษรเกาหลีโดยใช้คีย์บอร์ดให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย แล้วหนังสือเล่มนี้จะเป็นเส้นทางสู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของคุณต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1
- พยัญชนะ 7 ตัวแรก
- สระที่เขียนด้านข้าง 9 ตัว
- วิธีประสมอักษรแบบที่ 1


บทที่ 2
- พยัญชนะ 7 ตัวหลัง
- สระที่เขียนด้านล่าง 5 ตัว
- วิธีประสมอักษรแบบบที่ 2


บทที่ 3
- พยัญชนะคู่ 5 ตัว
- สระประสมที่เขียนด้านล่างและด้านข้าง 7 ตัว
- วิธีประสมอักษรแบบที่ 3


บทที่ 4
- ตัวสะกด
- วิธีประสมอักษรเมื่อมีตัวสะกด
- วิธีประสมอักษรแบบที่ 4


บทที่ 5
- การพิมพ์อักษรเกาหลีโดยใช้คีย์บอร์ด
- ฟอนต์เกาหลี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013118 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน