0
สมการความว่าง
ความจริงเรื่องอะตอม สสาร และพลังงานสามารถนำมาสนับสนุนหรือช่วยอธิบายคำสอนเรื่องปรมาณู อนิจจวาท และขณิกวาท ของพระพุทธศาสนาได้
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สมการความว่าง" เล่มนี้ ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง "พุทธศาสนากับฟิสิกส์ใหม่" ของ "รศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ" ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเทียบเคียงกับคำสอนของพระพุทธศาสนา ช่วยให้ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น และทำให้คำสอนของพระพุทธศาสนาน่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้ทำวิจัยเรื่องฟิสิกส์ใหม่ โดยเฉพาะทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัม เพื่อให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากเท่าที่จะทำได้ เกี่ยวกับความจริงของโลกในฟิสิกส์ใหม่ ที่มีความคล้ายคลึงกับความจริงของโลกในคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยนำมาเปรียบเทียบและสนับสนุนกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความจริงทั้งของฟิสิกส์ใหม่และพระพุทธศาสนาไปพร้อม ๆ กัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความจริงของโลกในฟิสิกส์ใหม่
- ทฤษฎีสัมพันธภาพ
- ทฤษฎีควอนตัม

บทที่ 3 ความจริงของโลกในคำสอนของพระพุทธศาสนา
- ความหมายและประเภทของความจริงและสิ่งมีจริง
- ความจริงของโลกในคำสอนของพระพุทธศาสนา

บทที่ 4 การเปรียบเทียบและการสนับสนุนกันของความจริงในฟิสิกส์ใหม่กับพระพุทธศาสนา
- การเปรียบเทียบความจริงในทฤษฎีสัมพันธภาพกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การเปรียบเทียบความจริงในทฤษฎีควอนตัมกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การสนับสนุนกันของความจริงในทฤษฎีสัมพัทธภาพกับความจริงในพระพุทธศาสนา
- การสนับสนุนกันของความจริงในทฤษฎีควอนตัมกับความจริงในพระพุทธศาสนา

บทที่ 5 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860230 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน