0
ลด 10%
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์
เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยศาสตร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
หนังสือ378.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์" เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเล่มนำเสนอหลักการ ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ และสรุปการนำไปใช้ อีกทั้งมีโจทย์ตัวอย่างและแสดงวิธีทำละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นทั่วไป
บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
บทที่ 4 การแปลงลาปลาซ
บทที่ 5 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 6 การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
บทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822799 (ปกอ่อน) 824 หน้า
ขนาด: 170 x 222 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน