0
สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย
คู่มือที่ช่วยให้คุณปฏิบัติภาวนาแบบสมถะและวิปัสสนา ควบคู่กันไปได้อย่างถูกตรงและไม่หลงทาง
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย" (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำสมาธิทั้ง 2 อย่างที่มีข้อแตกต่าง และการทำงานที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงความจำเป็นของสมาธิทั้ง 2 แบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ เนื้อหาที่ปรับเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ คือส่วนสรุปท้ายบทและข้อแนะนำเสริมในแต่ละบท

สารบัญ

1. สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย
2. อรหันต์ทุกแบบ ล้วนเดินด้วยเท้าทั้งสองข้าง
3. นิยามแห่ง "สมาธิ"
4. นิยามแห่ง "ญาณ"
5. นิยามแห่ง "ญาณ"
6. วิปัสสนากับมหาสติปัฏฐาน 4
7. นิพพิทาญาณ
8. วิปัสสนูปกิเลส
9. นักเดินทางขาเดียว
10. เชื้อสมถะจุดไฟวิปัสสนา

คำนิยม
หนังสือ สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย เล่มนี้ ให้แสงสว่างเป็นทางเดินของพุทธบริษัทหรือศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ควรอ่านแล้วลงมือปฏิบัติตาม จะได้ช่วยกันรักษาชาติ ศาสนา และสถาบันให้อยู่คู่แผ่นดินไทย จรรโลงพระศาสนาจนอยู่ครบ 5,000 ปี เมื่อกล่าวไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่า ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่เท่ากับการให้ธรรมะ เพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ไม่มีรสใดที่จะวิเศษเท่ากับรสพระธรรม ที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงจะได้รับความสงบเย็นอย่างแท้จริงพระดุสิต สีลวัฑฒโน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161839215 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 145 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน