0
สมองดี ดนตรีทำได้ Music Can Do
หนังสือที่พ่อแม่และครูทุกคนต้องอ่าน เพื่อเพิ่มความหมัศจรรย์ให้สมองของเด็กไทย
ผู้เขียน จเร สำอางค์
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คำถามก็คือ แล้วจะทำให้เด็กรู้ได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรว่าสิ่งไหนไม่ดี เช่นเดียวกัน การที่เราจะรู้ถึงสีดำได้ดี ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ซึ้งถึงสีขาวก่อน สิ่งที่จะกล่าวถึงก็คือ ในการที่เราได้ยื่นสิ่งที่ดีๆ มีคุณค่า โดยเฉพาะทางด้านสุนทรียภาพให้แก่เด็กนั้น เป็นการปลูกฝัง และสร้างการรับรู้ในสิ่ง ที่มีคุณค่าให้แก่เด็ก และเมื่อโตขึ้น เด็กจะมีการเปรียบเทียบได้เองว่า สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี และสามารถที่จะเลือกได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล พูดง่ายๆ ก็คือ หากเด็กได้รับแต่สิ่งที่ดีแล้ว เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเด็กก็จะปฏิเสธโดยปริยาย ในส่วนตัวของผมแล้ว สำหรับเด็ก สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นคือสิ่งที่ดีพอ

สารบัญ

-สมอง อวัยวะที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด
-ดนตรี องค์ประกอบและทักษะทางดนตรี
-ดนตรีกับสมอง
-ดนตรีกับพหุปัญญา
-ดนตรีกับเด็ก
-ดนตรีในชั้นเรียน
-ดนตรีกับการเรียนวิชาต่างๆ
-โมสาร์ท เอ็ฟเฟค
- กลุ่มเพลงเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา อย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ในบางแง่มุมของดนตรี อาจเปรียบดนตรีเป้นเหมือนกับอาหารที่เรากินกกันอยู่ทุกวัน แน่นอนว่าจะต้องมีทั้งอาหารที่ดี มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหน ดังเช่นที่กล่าวว่า " You are what you eat"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749898130 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์The Magic Brain
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน