0
สมองลูกออกแบบได้ด้วยพ่อแม่
เข้าใจการทำงานของสมองลูก ออกแบบและพัฒนาด้วยมือคุณเอง! กระตุ้นสร้างความฉลาด รอบรู้ โดยมีคุณหมอเป็นโค้ชแนะนำใกล้ชิด
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของ "สมอง" ลูก ตลอดจนสามารถออกแบบและพัฒนาด้วยมือคุณเอง กระตุ้นสร้างความฉลาด รอบรู้ โดยมีคุณหมอเป็นโค้ชแนะนำใกล้ชิด คุณจะรู้จักกับกลไกการทำงานของสมองซึ่งสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของลูก และยังรู้ลึกไปถึงการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจที่มีความสำคัญไม่ต่างกันอีกด้วย

สารบัญ

- ซาหมองกับซาลาเปา
- สมองกับอายตนะทั้งห้า
- ตุ้นทุนของสมอง
- สมองที่ไม่มีทุน
- ธรรมชาติให้จมูกกับปากมาทำไม
- ไม่มีหูกับตาได้ไหม
- สมองรวมข้อมูลอย่างไร
- สมองกับปัญญา
- CEO ของสมอง
- สมองดื้อ
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มใหม่ของคุณหมอนี้มีประเด็นสำคัญคือ "การสร้างต้นทุนที่ดีให้สมองเด็ก" ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ คุณหมอได้นำข้อมูลจากการค้นคว้าและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากมาเล่าให้เป็นเรื่องง่าย และเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนำมาประยุกต์ใช้ได้ หลายประเด็นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและต้องถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ เด็กทุกคนมีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปนายจาตุรนต์ ฉายแสง- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เป็นปัญหาคือการพัฒนาของสมองก็เหมือนการพัฒนาด้านจิตใจและการพัฒนาบุคลิกภาพ กล่าวคือมีเรื่องบางเรื่อง มีประเด็นบางประเด็น มีความสามารถบางอย่างที่หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ใส่ใจ ไม่ส่งเสริมในเวลาที่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลยในเวลาที่ห้ามปล่อยปละละเลย เราพบว่าเมื่อเวลาเหล่านั้นผ่านมาแล้วจะผ่านไปเลย ยากมากที่เราจะย้อนไปแก้ไขอีก ดังคำพูดที่ว่า "กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว กว่าจะถึงวัยรุ่นก็หมดสิทธิ์แล้ว" ประมาณนั้นนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์- เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167043821 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน