0
สมาธิวันละ 5 นาที ชนะทุกข์ พิชิตกรรม
วิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ เวรกรรม และสังสารวัฏ
ผู้เขียน ศ. ศาสตรา
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีวิตที่ตกต่ำเพราะเต็มไปดวยอุปสรรค ปัญหา ความผิดหวัง โรคภัยไข้เจ็บ เคราะห์กรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ท่านเคยได้ถามตัวเองหรือไม่ ว่าแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมชีวิตของท่านถึงต้องเผชิญกับสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เช่นนี้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้จักกรรมอย่างถ่องแท้ ว่ากรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และท่านจะพ้นจากความทุกข์และวิบากกรรมทั้งจากในอดีตและปัจจุบันด้วยสมาธิได้อย่างไร

สารบัญ

องค์ที่ 1 กรรม
- บทที่ 1 รู้จักกรรม
- บทที่ 2 กุศลกรรมและอกุศลกรรม
- บทที่ 3 กรรมบถ หนทางหนีผลกรรม
- บทที่ 4 ศรัทธา 4 ที่มาของความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
- บทที่ 5 การแสดงผลของกรรม
- บทที่ 6 วิธีแก้ไขเจ้ากรรมนายเวร

องค์ที่ 2 สมาธิ
- บทที่ 7 เตรียมความพร้อมของจิตก่อนเริ่มต้นฝึกสมาธิครั้งแรก
- บทที่ 8 ทำสมาธิ
- บทที่ 9 ประโยชน์ของสมาธิและการนำไปประยุกต์ใช้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163448132 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 143 x 202 x 13 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เก็ท ไอเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน