0
สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาไทย สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์
ฝึกฝนการอ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้คล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชวนน้อง ๆ มาฝึกฝนการอ่านออกเสียงภาษาไทย ทำความรู้จักพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้คล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย นำเสนอพร้อมภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน

สารบัญ

หัดอ่านสระ
- พยัญชนะไทย ก-ฮ
- สระไทย 32 เสียง
- สระ -ะ (อะ)
- ไม้หันอากาศ
- สระ -า (อา)
ฯลฯ

หัดอ่านตัวสะกด
- มาตราตัวสะกด 8 มาตรา
- มาตราตัวสะกดตรงรูป-ไม่ตรงรูป
- มาตราแม่ กง
- มาตราแม่ กม
- มาตราแม่ เกย
ฯลฯ

หัดอ่านวรรณยุกต์
- อักษร 3 หมู่
- รูปและเสียงวรรณยุกต์
- การผันอักษรกลาง
- การผันอักษรสูง
- การผันอักษรต่ำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412179 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 192 x 216 x 5 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน