0
ลด 57%
สมุดโน้ตโชคดี ขนาด 14.5x20.5 cm กระดาษคราฟท์น้ำตาล KI 350 แกรม
เนื้อในเป็นกระดาษคราฟท์แบบไม่มีเส้น จำนวน 144 หน้า ขนาด 14.5 x 20.5 เซนติเมตร เขียนจุ ปกเป็นกระดาษคราฟท์ เนื้อแข็ง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้เล่มนี้แล้วมี "โชคดี" ตลอดทั้งปี
ราคาพิเศษ29.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "สมุดโน้ตโชคดี" เนื้อในเป็นกระดาษคราฟท์แบบไม่มีเส้น จำนวน 144 หน้า ขนาด 14.5 x 20.5 เซนติเมตร เขียนจุ ปกเป็นกระดาษคราฟท์ เนื้อแข็ง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ใช้จดบันทึกข้อความสำคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้เล่มนี้แล้วมี "โชคดี" ตลอดทั้งปี

    คำแนะนำ
- ไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522290001840
ขนาด: 146 x 206 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน