0
สมุดโน้ต Memory & Note แบบ B1 : N่inth Collection
สมุดบันทึกซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี เรียบลื่น เขียนสะดวก ให้คุณใช้จดบันทึกข้อความสำคัญ ความทรงจำดี ๆ และวางแผนกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาพิเศษ79.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    สมุดบันทึกซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในประกอบด้วย บันทึก 62 หน้า และหน้าว่าง 32 หน้า ช่องบันทึกขนาดใหญ่ เขียนง่ายสบายตา สินค้าผลิตจากกระดาษถนอมสายตา คุณภาพดี เรียบลื่น เขียนสะดวก ให้คุณใช้จดบันทึกข้อความสำคัญ ความทรงจำดี ๆ และวางแผนกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมุดโน้ตเย็บกี่-ไสกาว
ขนาด 145 x 210 มม. 75 แกรม 96 หน้า


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8811876130348
ขนาด: 145 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน