0
สมุดโน้ต Planner & Note แบบ A1 : Ninth Collection
สมุดบันทึกซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี เรียบลื่น เขียนสะดวก ให้คุณใช้จดบันทึกข้อความสำคัญ ความทรงจำดี ๆ และวางแผนกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาพิเศษ79.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    สมุดบันทึกซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในประกอบด้วย Planner 12 เดือน บันทึก 39 หน้า และเส้นตาราง 8 หน้า ช่องบันทึกขนาดใหญ่ เขียนง่ายสบายตา มีภาพการ์ตูนน่ารัก พร้อมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สินค้าผลิตจากกระดาษถนอมสายตา คุณภาพดี เรียบลื่น เขียนสะดวก ให้คุณใช้จดบันทึกข้อความสำคัญ ความทรงจำดี ๆ และวางแผนกำหนดการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมุดโน้ตเย็บกี่-ไสกาว
ขนาด 145 x 210 มม. 75 แกรม 96 หน้ารายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8811876130324
ขนาด: 145 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน