0
สมุนไพรสำหรับผมร่วง
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางสำหรับผมร่วง โดยกล่าวถึงสารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างสารสกัดสมุนไพรที่มีการผลิตเพื่อจำหน่าย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรในเครื่องสำอางสำหรับผมร่วง โดยกล่าวถึงสารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างสารสกัดสมุนไพรที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง ซึ่งมีส่วนผสมของสาระสำคัญจากสมุนไพรเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในรายวิชา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร และการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจประยุกต์ใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์สำหรับผมด้วย รวมถึงนักศึกษาสาขาอื่นในสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจในหัวข้อเช่นเดียวกัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 หน้าที่และการเจริญเติบโตของเส้นผม
1.2 สาเหตุของผมร่วง

บทที่ 2 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง
2.1 การทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) และเซลล์เพาะเลี้ยง (cell cultre)
2.2 การทดสอบในสัตว์ทดลอง
ฯลฯ

บทที่ 3 สาระสำคัญสำหรับผมร่วง
3.1 การสังเคราะห์สำหรับผมร่วง
3.2 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพรสำหรับผมร่วง
ฯลฯ

บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผมร่วง
4.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4.2 ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335573 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน