0
สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน
พระบรมราชินีนาถองค์พระมิ่งขวัญของแผ่นดิน
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จึงขอน้อมถวายกราบเบื้องพระยุคลบาทเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถองค์พระมิ่งขวัญของแผ่นดิน ที่ทรงแผ่พระเมตตาบารมีปกเกศปกเกล้าแก่ปวงชนชาวไทยโดยเสมอทั่วกัน เช่นเดียวกับสมเด็จพระราชินีในราชกาลก่อนๆ ด้วยเหตุนี้พกนิกรชาวไทยจึงพากันใจจดใจจ่อเผ้าติดตามและเผยแพร่พระราชจริยวัตรของพระองค์มาตลอด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าผู้สถิตใจดวงใจของประชาราษฎร์อย่างมีเสื่อมคลายตลอดกาล

สารบัญ


สารบัญ

 • จากพระแม่ย่าสู่สมเด็จพระนางเจ้า

 • ราชินีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี รัชกาลที่ ๑

 • สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ บรมราชินี รัชกาลที่ ๒

 • สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) ในรัชกาลที่ ๒

 • พระราชินี ในรัชกาลที่ ๓

 • สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระราชินีองค์แรกในรัชกาลที่ ๔

 • เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ) พระสนมเอก ในรัชกาลที่ ๕

 • พระองค์เจ้าทักษิณชา นาราธิราชบุตรี พระมเหสีลงหลวงพระองค์แรกในรัชกาลที่ ๕

 • พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ พระอัครชายาเธอ องค์แรก ในรัชกาลที่ ๕

 • พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าบุบลรัตนนารีนาค พระอัครชายาองค์ที่ ๒ ในรัชกาลที่ ๕

 • พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พระอัครชายาเธอองค์ที่ ๓ ในรัชกาลที่ ๕

 • พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี พระมเหสี "ลูกหลวง" ในรัชกาลที่ ๕

 • พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ ๕

 • สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในรัชกาลที่ ๖

 • พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9789748816012 (ปกอ่อน) 176 หน้า
  ขนาด: 143 x 210 x 10 มม.
  น้ำหนัก: 215 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, สนพ.
  เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน