0
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ราชนารีเสาเอกแห่งราชวงศ์จักรี
แม้กาลสมัยล่วงไปหลายสิบปี คุณความดีฝากฝังไว้ในแผ่นดิน
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัติและคุณูปการอันประเสริฐของ "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" เสาเอกแห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงดำรงพระชีพยาวนานถึง 6 แผ่นดิน นับแต่สมัยรัชกาลที่ 4-9 ระหว่าง พ.ศ. 2405-2498 ในพระชนมชีพที่ผ่านมา พระองค์ใฝ่พระทัยเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ และเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรม จนกระทั่งองค์กรยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก คนที่ 21 ของไทย

สารบัญ

- วันครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
- แบบตราสัญลักษณ์วันครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
- งานพระราชพิธีวันครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
- พระราชประวัติ
- การศึกษา
- สมเด็จพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ 5
- พระราชโอรสและพระราชธิดา
- พระโอรส-พระธิดา บุญธรรม
- อันเกี่ยวเนี่องด้วย กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือ กบฏ 18 ศพ หรือ กบฏ พ.ศ.2481
- กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือ กบฏ 18 ศพ หรือ กบฏ พ.ศ.2481
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746909457 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน