0
สยามมหกรรม การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ
การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงยุคคณะราษฎร เป็นระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่สยามประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความคิด ส่งผลให้ผู้นำรัฐสยามต้องการแสดงอำนาจและความเป็นรัฐสมัยใหม่ หรือความ "ศิวิไลซ์" โดยเลือกแสดงผ่านการจัดงานมหกรรมสาธารณะ ซึ่งที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ งานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และงานฉลองรัฐธรรมนูญ แต่กระนั้นก็ตาม ทั้งงานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี และงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ แม้จะเรียกว่าเป็นงานมหกรรมระดับชาติ แต่ผู้ที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในงานไม่ได้รวมถึงราษฎร ซึ่งพวกเขาทำได้แค่เพียงเป็นตัวประกอบภายในงาน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงงานมหกรรมในฐานะ "ผู้ถูกดู" มิใช่ "ผู้ดู" ความเป็นสาธารณะแบบที่รวมเอาราษฎรเข้ามาอยู่ด้วยนั้น เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2475 ในการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ในที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้ได้ฉายภาพให้เห็นงานมหกรรมของสยามที่ควรเป็นงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่แต่ละช่วงเวลา ได้กลับกลายเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองของรัฐในแต่ละยุคสมัยด้วยเช่นเดียวกัน

สารบัญ

1. งานมหกรรมสาธารณะ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
2. งานฉลองรัฐธรรมนูญและการเมืองวัฒนธรรมไทย หลังการปฏิวัติ 2475
3. การประสานของสถาบันกษัตริย์ เข้ากับงานฉลองรัฐธรรมนูญ
4. ส่งท้าย : ยุคอเมริกัน จุดจบของงานฉลองรัฐธรรมนูญและจุดเริ่มต้นประเทศไทยในฐานะเมืองกึ่งอาณานิคมของผู้นำระเบียบโลกใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216674 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน