0
สยามยิ่งยง
รายงานข่าวกรองย้อนหลัง "คดีสวรรคต" และผลการสนธิกรรมข้อเท็จจริง กรณีศึกษา ม.112 จากคดี อากง ดา ตอร์ปิโด และ UN พระคลังข้างที่ใต้เงาปีกคณะราษฎร
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กรณีนี้จะแตกต่างไปจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต ที่นักการเมืองส่วนใหญ่ในกลุ่มคณะราษฎร 2475 แม้ประสบความล้มเหลวทางการเมือง ไม่สามารถสร้างระบบประชาธิปไตยตามที่คิดกันไว้ขึ้นมาได้ แต่บุคคลเหล่านี้กลับมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง แม้ตนเองจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นอกประเทศก็ยังยอมเสียสละ ไม่เคยก่อกวนหรือให้ร้ายประเทศของตัวเอง อย่างมากที่สุดก็ทำแค่การป้องกันชื่อเสียงตนเองและครอบครัวเท่านั้น ส่วนญาติพี่น้องที่อยู่ภายในประเทศไทย ก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติแต่อย่างใด (ยกเว้นบุคคลในคณะราษฎรบางคน ที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นแกนนำจึงไม่ได้อยู่จุดที่ถูกเพ่งเล็ง กลับมีโอกาสอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างมีความสุขและร่ำรวยแบบผิดปกติอีกด้วย)

สารบัญ

1. ข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงก่อนการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 : สภาพความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปีกซ้าย และปีกขวาของคณะราษฎร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนย้อนหลัง 75 ปี กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 : ความล้มเหลวในการถวายความปลอดภัย ในพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง และเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุก่อนจะเกิดเสียงปืนดังขึ้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนย้อนหลัง 75 ปี กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 : เหตุการณ์หลังการเสด็จสวรรคตและข้อพิรุธ จากบุคคลต่าง ๆ หลังจากการเกิดเสียงปืนดังขึ้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนย้อนหลัง 75 ปี กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 : ข้อสรุปแนวทางการเสด็จสวรรคต
5. การวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนย้อนหลัง 75 ปี กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 : พยานทางวัตถุและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
6. เนื้อความจากหนังสือบางเล่มที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตฯ
7. ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายอาญา มาตรา 112
8. การบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 กับผู้กระทำผิด
9. จากพระคลังข้างที่มาเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

คำนิยม
จึงต้องขอขอบคุณผู้ประพันธ์ที่ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชัดเจน และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา เมื่ออ่านจบดิฉันก็ได้ข้อสรุปสำหรับตัวเองในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญช่วงนี้ และหวังว่าทุกท่านที่อ่านจะได้รับสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลของท่านเช่นเดียวกันรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์- อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พ.ศ.2549-2555)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169335320 (ปกอ่อน) 666 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 40 มม.
น้ำหนัก: 1080 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาคีสยามภิวัติวิวัฒน์
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน