0
สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ตลาดหุ้น สอดแทรกการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้าไปในทุกมิติ ตั้งแต่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ Fund Flow ทั้งในและต่างประเทศ ว่ามีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้น
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เป็นหนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการศึกษา "การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน โดยผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้าง และวางกรอบการวิเคราะห์ให้แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

สารบัญ

01 เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ เงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อตลาดหุ้น
- ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ การเงิน กับตลาดหุ้นโลก
- Fund Flow แรงขับเคลื่อนหลักของดัชนีหุ้นไทย
- กองทุนเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อดัชนีหุ้นไทย

02 เข้าใจภาพรวมอุตสาหกรรม ก้าวสำคัญก่อนเลือกลงทุนหุ้น
- วัฏจักรเศรษฐกิจกับผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรม
- วันประกาศดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมีผลต่อการลงทุนเช่นกัน
- จะเลือกลงทุนใน Sector ไหน ยามตลาด Sideways?
- วิเคราะห์อุตสาหกรรม ต้องใช้ข้อมูล "เชิงคุณภาพ" ควบคู่กับ "เชิงปริมาณ"

03 เข้าใจพฤติกรรมลงทุน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- กลยุทธ์การลงทุนหุ้นปันผล
- กลยุทธ์ลงทุนหุ้นเข้าคำนวณในดัชนี MSCI
- กลยุทธ์ลงทุนหุ้นเข้าออก SET50 และ SET100
- LTF มักเข้าช่วงท้ายปี และยังมีโอกาสทำ Window Dressing สูง

04 เข้าใจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อค้นหาโอกาสและจังหวะในการลงทุน
- การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ากับการวิเคราะห์พื้นฐาน
- Timing สำคัญต่อการลงทุน
- โอกาสทองลงทุนหลังเกิดวิกฤติ
- สร้างโอกาสการลงทุน ตามข้อมูลซื้อขายของผู้บริหาร

คำนิยม
"เครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกหุ้นคุณภาพคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุน"ภากร ปีตธวัชชัย- กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือ "สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เล่มนี้ เขียนโดย 2 นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ คุณภราดร เตียรณปราโมทย์ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงภรณี ทองเย็น- รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัยฯ บล.เอเชีย พลัส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164150423 (-ไม่ระบุ) 124 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน