0
สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย (PDF)
ศัพท์ช่างโบราณ ที่เกี่ยวกับสิงสาราสัตว์ อธิบายแต่ละคำอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบคำนั้นๆ ด้วยวิธีวาดเส้น
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รศ.สมใจ นิ่มเล็ก" ราชบัณฑิตที่ค้นคว้าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ช่างถูกต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอน เนื้อหาภายในเล่มได้ธิบายคำศัพท์ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อนามของสิงสาราสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น กบทู ลิ้นกระบือ ลายค้างคาว นกเจ่า ปีกนก เนื้อทราย และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมภาพลายเส้นประกอบที่ผู้เขียนวาดขึ้นมา เพื่อสร้างความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภาพลายเส้นจะทำให้เข้าใจง่ายกว่าภาพถ่าย นับว่าเป็นความฉลาดทางภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของช่างและสถาปนิกที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

สารบัญ

- กบ
- กระบือ
- กริว
- กวัก
- กา
- ไก่
- ครุฑ
- ควาย
- ค้างคาว
- งัว (วัว)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015065 (PDF) 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน