0
สระประถมต้น แบบกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
สรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจเรื่องสระในภาษาไทย พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ ที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาไทยมากขึ้น
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจเรื่องสระในภาษาไทย อาทิ สระไทย 21 รูป สระไทย 32 เสียง สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระคงรูป สระลดรูป และสระแปลงรูป ฯลฯ พร้อมแบบฝึกเสริมทักษะ ที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาไทยมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาศึกษาระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

สารบัญ

- สระไทย 21 รูป
- สระไทย 32 เสียง
- สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
- สระคืออะไร
- สระคงรูป สระลดรูป สระแปลงรูป
- แบบฝึกหัดชุดที่ 1-42
- เฉลยแบบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423885 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 164 x 289 x 4 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน