0
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ
การแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยผู้เขียนจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นสื่อในการตรวจสอบ ตรวจทาน และช่วยทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้วยปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ ได้มีความพร้อมด้านกฎหมายฯ มากยิ่งขึ้น ก่อนจะก้าวสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บัญชีรายการกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.1 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงแรงงาน
1.2 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม
1.3 บัญชีรายการกฎหมายในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 2 การแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.1 พระราชบัญยัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
2.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง)
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ภาพรวมข้อกำหนดของกฎหมายและการจัดทำแผนงานประจำปี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนที่ 4 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
4.1 เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
4.2 เอกสารเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
4.3 เอกสารเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437204 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 178 x 251 x 13 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน