0
สรุปคณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ151.05 บาท
e-books(PDF) ?144.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปคณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) โดยสรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาความคิดเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและสอบคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การบวกจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100
บทที่ 3 การลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 4 การบวกจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1000
บทที่ 5 การลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1000
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 การหาร
บทที่ 8 การวัดความยาว
บทที่ 9 การชั่ง
บทที่ 10 การตวง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000181 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน