0
ลด 15%
สรุปคณิต ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ148.75 บาท
e-books(PDF) ?155.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปคณิต ป. 3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2560 เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวบรวมเนื้อหาและหลักวิธีการคิดแบบครบถ้วน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม สามารถใช้ในการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากตำราเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกจำนวนนับที่ผลลัพท์ไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 4 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 5 การคูณ
บทที่ 6 การหาร
บทที่ 7 การวัดความยาว
บทที่ 8 การชั่ง
บทที่ 9 การตวง
บทที่ 10 เศษส่วน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000389 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน