0
สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย Ultra Biology
สรุปเนื้อหาทั้งหมด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบ PAT
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท การเรียบเรียงเนื้อหามีความลื่นไหล เป็นบทย่อยๆ และเป็นหัวข้อย่อยๆ มีกรอบข้อความข้อควรจำ ความรู้เพิ่มเติม มีรูปภาพ แผนภาพ ตาราง กราฟ ประกอบความเข้าใจจำนวนมากตลอดทั้งเล่ม และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนเนื้อหา
1. รู้จักชีววิทยา
2. โมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต
3. ภายในเซลล์
4. การแบ่งเซลล์
5. พลังงานในสิ่งมีชีวิต
ฯลฯ

ส่วนข้อสอบ
- แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
- แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 01
- แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 02
- แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 03
- แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 04
- เฉลยแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
- เฉลยแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.monoconic.com

คำนิยม
เรียบเรียง สรุปใจความสำคัญออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการยกตัวอย่าง เน้นข้อควรจำ นำเสนอออกมาในรูปตารางและแผนผัง ทำให้จับประเด็นและเข้าใจง่ายวิชชุดา วิไลรัศมี- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาคจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือชีววิทยาเล่มนี้อธิบายความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาได้ถูกต้องแม่นยำ เข้าใจง่าย และมีรูปภาพประกอบที่ดีเยี่ยมวีรวัฒน์ แช่มปรีดา- นักวิจัยรุ่นใหม่่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาชีวเคมี
ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา ตรงประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมรูปภาพประกอบที่สวยงามไตรเลิศ ชัยเชิดสกุล- นักวิชาการด้านชีวเคมีและชีวโมเลกุล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163617583 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน