0
ลด 25%
สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย Essential Physics 4.0 (PDF)
340 บทสรุปหัวใจสำคัญ สกัดและกระชับเนื้อหาครบถ้วน พร้อมลุยทุกสนามสอบ
e-book คุณเกรียงไกรพัชญ์ ศรีรักษา ลด 25%
e-book คุณเกรียงไกรพัชญ์ ศรีรักษา ลด 25%
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?183.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย (Essential Physics 4.0) เล่มนี้ ได้รวบรวม 340 บท สรุปหัวใจสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ทั้งสกัดและกระชับเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้อย่างตรงประเด็น พร้อมทั้งสูตรจริงและสูตรลัดและแนวข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือกให้น้อง ๆ ลองฝึกทำ ครบจบในเล่มเดียว เพื่อนำไปรับมือกับข้อสอบฟิสิกส์ PAT และวิชาสามัญ อย่างได้ผล

สารบัญ

1. บทนำ
2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
3. แรง-มวล-และกฎของนิวตัน
4. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
5. การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
6. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
7. งาน กำลัง พลังงาน การอนุรักษ์
8. โมเมนตัมและการชน
9. การเคลื่อนที่ของดวงดาว
10. การเคลื่อนที่แบบแกว่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840130679 (PDF) 383 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน