0
สรุปภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับลำสุด) เน้นการอ่าน การขียน และสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ141.55 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) ละเอียด ครบถ้วน พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน และสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ โดยมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจในการสอบตลอดทั้งเทอม

สารบัญ

บทที่ 1 มาตราตัวสะกด
บทที่ 2 ชนิดของคำ
บทที่ 3 ประโยคเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 4 คำประสม
บทที่ 5 คำพ้องเสียง
บทที่ 6 คำพ้องรูป
บทที่ 7 คำที่ใช้ บัน บรร
บทที่ 8 คำที่ใช้ รร (ร หัน)
บทที่ 9 คำที่ใช้ ฤ ฤๅ
บทที่ 10 ตัวการันต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000105 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน