0
สรุปลัด เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู โดยเนื้อหาและแนวข้อสอบวิเคราะห์จากผังการสร้างข้อสอบปีล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียดด้านความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู สมรรถนะ และคุณสมบัติในการเป็นครู ฯลฯ
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปลัด เตรียมสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาของการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ทั้งด้านความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งไป รวมไปถึงเชิงนามธรรม สมรรถนะ และคุณสมบัติในการเป็นครู วิธีการคิดเพื่อการเรียนรู้ ฯลฯ รวมทั้งแนวข้อสอบวิเคราะห์จากผังการสร้างข้อสอบปีล่าสุด และมีการอธิบายในส่วนเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำข้อสอบจริงได้มากที่สุด

สารบัญ

Part 1 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเพื่อการเรียนรู้
- บทที่ 1 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดวิเคราะห์
- บทที่ 2 ความสามารถทางด้านภาษาไทย และการวิเคราะห์ภาษา

Part 2 สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
- บทที่ 1 สรุปจรรยาบรรณ และจิตวิทยาความเป็นครู
- บทที่ 2 สรุปจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
- บทที่ 3 สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
- บทที่ 4 คุณธรรม และอุดมการณ์

Part 3 ความรู้ทั่วไปในความเป็นครู
- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู
- บทที่ 2 พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู

Part 4 ความรู้รอบตัว และสถานการณ์ทั่วไป
- บทที่ 1 ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม
- บทที่ 2 สรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา
- บทที่ 3 สรุปเหตุการณ์สำคัญทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492745 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน