0
ลด 10%
สรุปวิชาเคมี ม.4-5-6
สรุปสูตร พร้อมด้วยตัวอย่างโจทย์ และแบบฝึกหัดท้ายบท อ่านง่าย ใช้ได้จริง
หนังสือ252.00 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปวิชาเคมี ม.4-5-6" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนและการเรียนวิชาเคมีของ "พี่แอน" และน้อง ๆ ติวเตอร์ที่มีมาจะ 10 ปี โดยพี่แอนได้สรุปสูตรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำโจทย์ พร้อมมีตัวอย่างโจทย์และแบบฝึกหัดท้ายบทที่น้อง ๆ จะได้เอาไปฝึกฝนเพิ่มเติม ในรูปแบบที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาในเล่มนี้มีทั้งหมด 15 บท น้อง ๆ สามารถเลือกอ่านบทใดก่อนก็ได้ แต่ที่สำคัญคือ น้อง ๆ จะต้องตั้งใจอ่านและฝึกคิดตามตัวอย่างที่อยู่ท้ายบท เพราะเมื่อเวลาไปเจอโจทย์จริง น้อง ๆ จะได้รู้วิธีคิด และทำโจทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง "ความยาก ไม่ได้แปลว่า ทำไม่ได้ แต่มันแปลว่า เราต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นต่างหาก" 

สารบัญ

บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 3 พันธะเคมี
บทที่ 4 โมลสัมพันธ์
บทที่ 5 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 7 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 กรด-เบส
บทที่ 10 สมดุลเคมี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837298 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 146 x 212 x 20 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน