0
สรุปสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล แบบเจาะลึก ตรงประเด็น เก็งข้อสอบทุกหมวดวิชาแบบตรงจุดออกสอบ มีเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสอบครผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็น มาพร้อมแนวข้อสอบมากถึง 650 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ และมีเฉลยละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านพร้อมสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ได้อย่างมั่นใจ สอบได้อย่างแน่นอน

สารบัญ

บทที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา และสรุปเหตุผล
- สรุปความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- สรุปความจับประเด็นในเรื่องราว
- วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ฯลฯ

บทที่ 2 วิชาภาษาไทย
- การสรุปความ ตีความ จากข้อความหรือบทความ
- การพิจารณาเลือกใช้ภาษาจากคำหรือกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
ฯลฯ

บทที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
- Part of Speech
- 12 Tense
- Phrasal Verbs
ฯลฯ

บทที่ 4 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
- กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491021 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 190 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 745 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน